محصولات

تماس با ما

Office   

Tel: 02144066396     Tel: 02144978432     Fax: 021440978438     E-Mail: info@almas-pars.ir   

 

Factory   

   Tel: 02166805245        Fax: 02166820276       

مشاوره فروش و اجاره تلویزون شهری  09128383957

    apled        @almas-led        almas-pars.ir        2752214863@